2007

 

Milé učiteľky, milí učitelia,

Združenie Orava si vás už po šiestykrát dovoľuje pozvať na Týždeň hlasného čítania, ktorý bude prebiehať v dňoch od 2. do 8. apríla 2007. Ostávame verní našej tradícii, a preto aj tento rok je hlavnou myšlienkou našej akcie priblíženie dvoch svetov - sveta dospelých so svetom detí, prostredníctvom rozprávok a detskej literatúry. Pozývame všetkých rodičov, učiteľov, starých rodičov, súrodencov a ostatných dospelých, aby sa zapojili a pomohli deťom objaviť svet kníh, rozprávok a fantázie plných múdrostí, zábavy i poučenia. Veríme, že vám aj tento ročník Týždňa hlasného čítania prinesie veľa pekných chvíľ.

Tento rok sme sa rozhodli, že farebné hracie plániky necháme deťom, nech sa môžu pochváliť doma rodičom či kamarátom a taktiež si budú môcť uchovať milú spomienku na túto akciu. Od vás, učiteľov, budeme potrebovať len písomný doklad o tom, že akcia S knihou ku hviezdam na vašej škole či v triede prebehla, a koľko detí sa jej zúčastnilo. Samozrejme, že sa potešíme, ak nám pošlete na ukážku nejaký vyfarbený hrací plánik. Nemusíte však už posielať všetky hracie plániky žiakov. Hlavným dôvodom nášho rozhodnutia boli vaše časté prosby, aby si deti svoje farebné plániky mohli nechať pre seba.

Sme radi, že počet tried a detí, ktoré sa do Týždňa hlasného čítania zapájajú, sa z roka na rok zvyšuje, čo nás presviedča o tom, že záujem detí o knihy a literatúru stále žije. Stačí ich správne motivovať a uviesť tým správnym smerom. Aj keď cestička ku knižke býva často kľukatá, vidíme, že sa naši mladí čitatelia na ňu neboja smelo vykročiť.

V spolupráci s pani učiteľkou Dankou Facunovou z Dolného Kubína sme pre tento rok vybrali cestičku nočnou hviezdnou oblohou – S knihou ku hviezdam. V tomto roku sme sa rozhodli venovať rozprávkovému vesmíru – hviezdam, súhvezdiam, kométam, planétam, atď.

Deti budú za každú splnenú úlohu rozsvecovať hviezdy – písmenká. Úlohy sme tento rok smerovali takpovediac „nebesky-rozprávkovo“, nech sa žiaci trošku lepšie zoznámia s nebeskou oblohou, čo k nej patrí a čo na nej môžu nájsť, keď sa na ňu večer zadívajú a zafantazírujú si. Jednotlivé úlohy sú ladené skôr na tvorivé myslenie a rozvíjanie detskej kreativity a fantázie pri rozmýšľaní o snoch a snívaní.

Pokyny:

Na nasledujúcej strane nájdete hrací plán, ktorý predstavuje nebeskú oblohu. Namnožte ho na potrebný počet a dajte ho každému dieťaťu domov, aby ho odovzdali svojim rodičom alebo iným dospelým, ktorí im budú čítať. Deti sa stretnú s rôznymi hviezdami na oblohe a po splnení jednotlivých úloh získajú šesť písmen, ktoré im pomôžu rozlúštiť hádanku. Za každú zodpovedanú úlohu sa rozžiari – vyfarbí jedna hviezda a dieťa získa jedno písmenko. Herný plán je rozvrhnutý do siedmich úsekov, ktoré predstavujú sedem dní. Každý deň počas jedného týždňa môže dieťa, ktorému rodič alebo iný dospelý, aspoň 10 - 15 minút čítal, vyfarbiť jeden úsek nebeskej cesty a splniť jednu úlohu. Cieľom hry je zodpovedať všetkých sedem otázok, stretnúť sa so všetkými siedmimi hviezdami a získať sedem písmen, z ktorých, ak budú usporiadané v správnom poradí, poskladajú odpoveď na hádanku – Ráno to lezie po štyroch, na poludnie to ide po dvoch a večer po troch. Čo je to?

Tento rok sme sa rozhodli pre starších žiakov pripraviť novú hru Urob si svoju knižku! Veríme, že táto zmena sa stretne s kladným ohlasom a že sa aj táto hra bude tešiť rovnakej obľube ako Nakresli svoj príbeh, či Urob si svoju záložku.

Trieda, ktorá sa rozhodne zapojiť do tejto akcie, si najskôr spoločne vyberie knihu, ktorú si každý deň počas jedného týždňa bude spoločne nahlas čítať. V čítaní sa môžu striedať dobrovoľníci spomedzi žiakov, ako aj pani učiteľka alebo učiteľ. Príbeh si je dobré rozdeliť rovnomerne na každý deň v týždni a dať možnosť žiakom po prečítaní každej časti uvažovať a diskutovať o prečítanom. Úlohou žiakov je vyrobiť si svoju vlastnú najobľúbenejšiu knižku alebo knižku, ktorá im bola čítaná. Hlavné je, aby vystihovala podstatné časti či situácie prečítaného príbehu. Žiaci môžu použiť rôzne techniky pri výrobe svojich kníh - skladačky, leporelá, zviazané knižky stužkami, vyzdobené obálky kníh, atď. Kreativite a dobrým nápadom sa medze nekladú. Budeme radi, ak nám zašlete aspoň jednu vybranú knižku za celý kolektív, a tak prihlásite svoju triedu či školu do záverečného žrebovania o pekné knižné ceny. Veríme, že vyrobené knižky im ostanú milou, a dúfame, že aj nenahraditeľnou súčasťou ich ďalšej „čitateľskej kariéry“.

Ak máte svoju predstavu, ako sa chcete zapojiť do Týždňa hlasného čítania, neváhajte a pošlite nám svoje nápady a skúsenosti. Vaša škola alebo trieda bude aj takýmto spôsobom zapojená do žrebovania o knižné ceny. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o to, akú akciu ste v tomto týždni zorganizovali, ako sa vám vydarila a pridajte k tomu reakcie detí, prípadne fotografie, kresby a pod.

Na záver týždňa vyzvite žiakov, aby priniesli vyfarbené plániky alebo vyrobené knižky späť do školy, za ktoré im, prosím, odovzdajte vami podpísaný certifikát o účasti na Týždni hlasného čítania. V prípade, že sa vaša trieda chce zapojiť do zlosovania o pekné knižné ceny, stačí, ak vyberiete aspoň jeden plánik za celú triedu či školu, či vytvorenú knižku, vyplníte prihlášku do zlosovania a pošlete nám to spolu do 30. apríla 2007 na adresu Združenia Orava, Hálova 16, 851 01 Bratislava.

Taktiež nás veľmi poteší, ak k tomu pripojíte aj svoje postrehy, odozvy a reakcie detí a ich rodičov.

Prajeme Vám veľa zaujímavých príbehov!


Týždeň hlasného čítania
Prihláška do zlosovania

Názov a adresa školy___________________________________________________________

Trieda___________________ Meno učiteľa/ky______________________________________

Do Týždňa hlasného čítania sme sa v šk. roku 2006/2007 zapojili prostredníctvom aktivít:

 • S knihou ku hviezdam
 • Počet žiakov_____________

 • Urob si svoju knižku
 • Počet žiakov_____________

 • Iné (uveďte)
 • Počet žiakov_____________

  Z každej aktivity pripájame aspoň jeden príklad.

  V  _______________

  _________________________

  Dňa  __________________

  Podpis učiteľa/ky

   

  © 2003 Združenie Orava
  Posledná zmena: 23. septembra 2008