O čítaní

 

Viete, že ….

… deti, ktoré čítajú, majú lepšie výsledky v škole?

… ak sa číta dieťaťu nahlas, pomáha to zvyšovať sebadôveru dieťaťa a jeho schopnosť čítať?

… ak si dieťa píše denník, pomáha to k tomu, aby sa z neho stal lepší pisateľ a čitateľ?

… povoliť dieťaťu, aby si čítalo v posteli dáva základ dobrému zvyku?

… deti si rady prečítajú samy knižku, ktorú im niekto predtým čítal nahlas?

Zdroj: Bernice E. Cullinan: Read to me: Raising children who love to read.1992. str. 39

 

© 2003 Združenie Orava
Posledná zmena: 23. septembra 2008